Hälsa?

 
Jag hänger med Tosse idag så jag passar på att plugga lite också, är inne på en väldigt intressant del av utbildningen. Boken är rätt bra också. Just nu handlar den mycket om vad hälsa är, hur man jobbar med hälsa på individ- och gruppnivå och skillnaden med att jobba hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 
 
För mig innebär "hälsa" inte nödvändigtvis att äta cleant varje dag och gymma sex dagar i veckan, alltid dricka 2 l vatten per dag och sova 8 timmar per natt och se ett skrovmål från grillen som en synd. För mig är hälsa att försöka tillföra kroppen den mat den behöver, men också tillföra huvudet den mat den längtar efter ibland. Att vara så pass fysiskt aktiv så att man känner att man klarar av vardagens utmaningar (rekommendationerna är 30 min rörelse per dag, till exempel promenad, och den tiden kan delas upp på flera gånger, till exempel 10x3) och inte löper för stor risk för att drabbas av sjukdomar relaterade till osunt leverne. Att finna en balans i sinnet där man känner sig rätt harmonisk och nöjd med livet. Kortfattat. Kan nog utveckla det lite mer, men då blir det en hel roman.. och det sistnämnda är inte helt enkelt, tror inte man konstant kan vara harmonisk och nöjd livet ut. Men med en del olika faktorer kan man ju höja den mentala hälsan också - trygghet, tillhörighet, mening, fysisk aktivitet och vettiga matvanor till exempel. Kunskap och insikt tycker jag också är viktigt, och det är någonting man kan tillföra på till exempel skolor, arbetsplatser osv. med hjälp av hälsofrämjande arbete som ett inslag. Har man inte kunskap och insikt kan det vara svårt att förändra sin situation och eller veta vad man kan göra och hur man kan tänka. Dessutom gynnas ju arbetsplatsen av att ha sunda, glada arbetare! :)  
 
Jag själv tränar ganska mycket och intensivt just nu och försöker äta så vettigt som möjligt men det är för att jag har ett mål och har träningen som ett stort intresse. Alla har ju inte det. Men mitt intresse och mina mål har fötts ur en strävan efter att hålla vikten i schack och försöka leva sundare. 
 
"Hälsa" behöver inte vara så svårt. Små steg i taget och man kommer långt, och när man väl upplevt fördelarna som kommer med det blir det som tandborstning - en vana som man saknar när det inte blir av :). Vill man nu leva osunt och inte uppgradera något beteende/någon vana om man är i behov av det, ja då får man väl göra det. Men då får man ju acceptera konsekvenserna som kommer med det också.